Praktikanter på Skatteverket – positivt för hela verksamheten!

På Skatteverkets huvudkontor i Solna, på enheten Administrativa avdelningen och användarstöd, har man tagit emot praktikanter sedan fyra år tillbaka, de flesta inom målgruppen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Yvonne, Mikaela och Felix på SkatteverketBildtext - Yvonne Lindström, handledare Skatteverket, Mikaela Schieche praktikant, Felix Jonsson Österman, handläggare Skatteverket.

Yvonne Lindström arbetar som handledare på Skatteverket och hade aldrig hade kunnat ana hur lätt det skulle vara att ta emot praktikanter och hur positivt det skulle bli för hela verksamheten, särskilt för arbetsglädjen och arbetsmiljön. När arbetskamraterna märker hur en praktikant, som ofta varit borta länge från arbetsmarknaden, utvecklas och trivs när hen får ingå i ett socialt sammanhang, sprider det glädje i arbetsgruppen och bidrar på så sätt till en bättre arbetsmiljö i hela verksamheten.  

Nära kontakt med Arbetsförmedlingen både före och under praktiken – en framgångsfaktor

För att kunna få rätt personer på praktik är det viktigt att få kontakt med en handläggare på Arbetsförmedlingen som arbetar lokalt där arbetsplatsen finns. När Yvonne hjälper andra kontor ute i landet med att ta emot praktikanter så kontaktar hon Arbetsförmedlingen på orten via e-post och frågar om Skatteverket kan få hjälp med att hitta praktikanter. Svaret har alltid kommit samma dag. Yvonne skickar sedan en kravspecifikation till Arbetsförmedlingen, som väljer ut lämpliga kandidater och som därefter intervjuas av Skatteverkets egen personal.

Handledarna på de lokala skattekontoren har en kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen under praktikperioden. Redan första eller andra veckan träffar de Arbetsförmedlingens handläggare på Skatteverket tillsammans med praktikanten och visar vad praktikanten ska utföra för arbetsuppgifter och berättar hur upplägget ser ut.

Enligt Yvonne är det viktigt att berätta om uppdraget för både handläggare och praktikant tillsammans, så att de är införstådda med uppdraget. Efter halva praktikperioden hålls ett uppföljningsmöte och vid slutet av perioden har man ett avslutssamtal då handledaren berättar hur det gått för praktikanten på praktiken.

– Det är viktigt att handläggarna på Arbetsförmedlingen tar sig tid att komma ut till våra arbetsplatser, framför allt för praktikanten, eftersom det då blir så mycket lättare för Arbetsförmedlingen att hjälpa personen efter praktiken, säger Yvonne.

Alla medarbetare mår bra av en chef som är tydlig och lyhörd

Yvonne tycker inte att det har varit svårare än hon föreställde sig att vara handledare. Hon har jobbat som chef i några år på andra avdelningar på Skatteverket. Att ha praktikanter är väldigt likt ett vanligt chefskap, i och med att det är samma saker man behöver tänka på. Förutom att man kanske måste tänka ett steg till, hur man säger saker och ting i vissa lägen.

– Det är många som kommer som har neuropsykiatriska diagnoser och som behöver ha allt fyrkantigt. Då går det inte att säga att du får göra som du vill. Utan då gäller det att vara extra tydlig och lyhörd. Men det senare gäller egentligen alla medarbetare – alla medarbetare mår bra av en chef som är tydlig och lyhörd!

Läs mer om vad som är bra att tänka på under en praktik och hur praktikanten Mikaela Schieche upplevt sin praktik på Skatteverket