Lärorikt och givande med praktik

Under 2016 har ett femtiotal personer haft praktik hos Skatteverket inom ramen för regeringens uppdrag Praktik i staten. Programmet gynnar både praktikanten och Skatteverket – samt samhället.

Bild på Gordana Simic som gör praktik på Skatteverket.

Gordana Simic gör just nu praktik på ADMA Användarstöd inom ramen för praktikprogrammet för funktionsnedsatta. "Jag hjälper till med att skicka kontoutdrag till revisionsbyråer och trivs jättebra här på Skatteverket".

Under 2016–2018 har 203 statliga myndigheter i uppdrag att erbjuda praktikplatser för dels nyanlända arbetssökande, dels för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Praktikplatserna innebär att praktikanten får goda erfarenheter och referenser inför framtiden. Hittills i år har Skatteverket tagit emot ett femtiotal praktikanter där de nyanlända är i majoritet.

– De nyanlända får bland annat lära sig om Sverige, myndigheters uppdrag och träna på svenska språket. Personer med funktionsnedsättning får till exempel möjlighet att arbetsträna och prova sig fram med vilka arbetsuppgifter som kan passa dem, säger Anne-Marie Gustafsson, personalenhet 2 och med centralt samordningsansvar för regeringsuppdragen Praktik i staten.

– Men det är också berikande och lärorikt för oss på Skatteverket att lära känna praktikanter med olika erfarenheter. Det tror jag att alla de som har tagit emot en praktikant kan vittna om.

Gott exempel

Skatteverket har vana av att ta emot praktikanter. Under en liknande satsning från regeringen under 2013-2016, som rörde personer med funktionsnedsättningar, var Skatteverket den myndighet som med drygt 60 praktikplatser tog emot flest.

Bild på Anne-Marie Gustafsson som jobbar på Skatteverkets , personalenhet 2 och med centralt samordningsansvar för regeringsuppdragen Praktik i staten.– I den nuvarande satsningen har vi fått en bra start men erfarenheter från den tidigare satsningen visar att vi behöver hålla liv i engagemanget över tid, säger Anne-Marie Gustafsson. Det är bra att vi ser möjligheterna och att praktikanterna får riktiga och värdefulla arbetsuppgifter. De kan bidra i vår verksamhet på många sätt.

Exempel på arbetsuppgifter är att visa e-tjänster på servicekontor, kopiera och skanna, förbereda olika slags underlag, arkivera och diarieföra samt ordna trivsel i lunchrum.

– Samtidigt måste arbetsuppgiften planeras utifrån praktikantens förmåga och förutsättningar. Handledningen och engagemanget från oss på Skatteverket är avgörande för hur lyckosam praktiken blir.

Flera får riktiga jobb

Resultatet från den förra satsningen för personer med funktionsnedsättning visade att 30 procent av alla de som gjorde praktik på Skatteverket gick vidare till riktiga jobb, både inom och utanför Skatteverket.

– Det är en jättebra siffra som visar på vilken viktig samhällsnytta våra praktikplatser bidrar till. Hela praktikuppdraget är ytterligare en aspekt av Skatteverkets arbete med hållbart arbetsliv, eftersom vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö. Därigenom blir vi också en mer attraktiv arbetsgivare, avslutar Anne-Marie Gustafsson.

Text och bild: Lena Bjerkesjö Keisu, Skatteverket