Skatteverket

För att hjälpa nyanlända att snabbare komma in i arbetslivet har Skatteverket valt att erbjuda praktikplatser på några av sina servicekontor.

Har du frågor om myndighetens samordning av praktik i staten?

Kontakta Caroline Wiryth som har centralt samordningsansvar på Skatteverket, caroline.wiryth@skatteverket.se