Länsstyrelsen Jämtland

Praktik i staten för nyanlända har visat sig vara ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. I Jämtlands län har många myndigheter kommit igång men de behöver och vill öppna dörrarna ännu mer och öka takten. Därför har de sammanställt en verktygslåda med tips, filmer och workshopmall som är fritt att använda och sprida.

Lär er mer

Se filmerna och ha enkla workshops på enhetsmöten för att ta bort många rädslor och funderingar. Kom fram till lösningar och vad ni kan erbjuda. Kontakta Länsstyrelsens etableringskoordinator eller Arbetsförmedlingen så får ni allt stöd ni behöver för att hitta kandidater. Behöver ni fördjupa er ytterligare kan ni rådgöra med oss. Det finns många aktörer som kan erbjuda tryckt information, handledarutbildning, föreläsningar för hela myndigheten och så vidare.

Tänk språkpraktik

Haka inte upp er på arbetsuppgifter. Ni kan låta praktikanten skugga er, följa med på möten, läsa in sig på ämnen, lära sig om myndigheten, göra en presentation om sig själv osv. Tänk assistent till en enskild person eller till en hel enhet.

Jobba omvänt

Många tycker det är svårt att komma på lämpliga arbetsuppgifter på myndigheterna. Var öppen för spontana förslag på kandidater - då sätter hjärnan igång och man ser möjliga arbetsuppgifter anpassat till personen. Referenser med mjuka värden underlättar betydlig och går ibland att få fram.

Gör det enkelt

  • Dela på handledarskapet, 2-3 stycken men inte fler.
  • 50 procent praktik och 50 procent SFI (språkundervisning) rekommenderas.
  • Börja med kort tid om ni är osäkra, det är enkelt att förlänga avtalet.
  • Tänk på praktikantens perspektiv. Det viktigaste för dem är att prata yrkessvenska, få ett nätverk och referenser. Inte själva arbetsuppgifterna.
  • Om det inte alls fungerar är det enkelt att avbryta, det räcker med ett telefonsamtal.

Och slutligen, din insats blir troligen det första och viktigaste trappsteget på deras jobbresa. Men du kan inte lösa allt, se det som en del i en kedja.