"Vi är redan där"

Länsstyrelsen Gävleborg gick från ord till handling, och har sedan våren 2016 erbjudit 54 nyanlända personer språkpraktik. Det så kallade "Praktikantprojektet" har väckt ett stort intresse både inom och utanför Gävleborgs län.

​Projektledaren Mia Karlsson fångade arbetsvardagen för några praktikanter och medarbetare på film under första praktikperioden. Efter 1 år sökte hon upp samma personer för att se vad som hänt efter praktiken.