Gävleborgsmodellen – lyckat praktikantprojekt för nyanlända

Länsstyrelsen Gävleborg har bestämt sig för att föregå med gott exempel när det gäller att erbjuda nyanlända arbetssökande praktikplats. Idén föddes genom ett gott samarbete mellan Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen redan innan svenska myndigheter fick i uppdrag av regeringen att ställa praktikplatser till förfogande.

Bild på praktikanterna i första omgången av Länsstyrelsen Gävleborgs projekt. Foto: Länsstyrelsen GävleborgMålet har varit att ta emot 15 praktikanter på våren och 15 på hösten, för att på så sätt skapa en snabbare väg ut i arbetslivet. Målgruppen är nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och är bosatta i Gävleborgs län.

​– Grundinställningen är att det här kommer att gå jättebra. Det är inte direkt gåtan om kontinentaldriften som ska lösas, utan vi ska ta emot ett större antal praktikanter som är nya i Sverige. Det går inte att misslyckas, bara att vi genomför den här satsningen innebär att vi lyckas. Det är min utgångspunkt, säger Mia Karlsson som är projektledare för "Praktikantprojektet" som initiativet kallas.

Först har en inventering av praktikplatser och lämpliga arbetsuppgifter gjorts på varje enhet på Länsstyrelsen. Därefter har projektledaren haft möte med Arbetsförmedlingen, varpå kandidater med intressant profil har bjudits in till gruppinformation där Länsstyrelsen själva har berättat om praktikplatserna. Praktikperioderna varierar mellan 8-15 veckor, men flertalet pågår i 15 veckor.

– Vi insåg snabbt att vi måste sänka våra krav och förväntningar på praktikanterna. Många av de vi har träffat har hur fina meriter som helst, men trots universitetsutbildningar inom juridik, bioteknik, engelsk litteratur och erfarenhet från högkvalificerade yrken som forskare och byggnadsingenjör, behöver de först och främst träna på svenska språket och få en inblick i det svenska arbetslivet.

– Vi bygger nya referensramar. Det känns viktigare att sänka kraven och faktiskt tillsätta praktikplatserna, än tvärtom. Särskilt när det gäller kunskapsnivån i svenska språket har vi fått tänka om, eftersom flertalet faktiskt är på praktik för att träna svenska, fortsätter Mia Karlsson.

För praktikanterna betyder det väldigt mycket att få komma ut på praktik, de är ofta ivriga och ambitiösa:

– Jag är så glad. Jag har längtat efter att få vara på ett arbete. Jag saknar mitt arbete så mycket. Det var fyra år sedan jag jobbade. Sen gick det inte för kriget, berättar Amina som är utbildad ingenjör. Hon har bland annat har jobbat med byggnadskonstruktion i Syrien. Nu praktiserar Amina på enheten för samhällsutveckling på Länsstyrelsen.

Landshövding Per Bill tycker att det är självklart att Länsstyrelsen ska vara ett föredöme när det gäller att erbjuda praktikplatser till nyanlända. Han vill att andra myndigheter och arbetsplatser ska ha möjlighet att nyttja projektidén och erfarenheterna från "Gävleborgsmodellen" som initiativet även kommit att kallas.

– Ni behöver inte uppfinna hjulet igen – kom hit och lär er hur man startar ett Praktikantprojekt av oss, lyder hans budskap.

Text: Mia Karlsson, Länsstyrelsen Gävleborg