Vill du veta mer?

Bild på Mia Karlsson, projektledare för praktikantprojektet på Länsstyrelsen Gävleborg (jpg).Kontakta projektledare Mia Karlsson, 010-225 13 62, mia.karlsson@lansstyrelsen.se.