Kriminalvårdens praktikprogram en del av myndighetens kompetensförsörjningsstrategi

I samband med regeringens uppdrag om praktik i staten lanserade Kriminalvården sitt praktikprogram. De har dock valt att göra det större än regeringsuppdraget och ser det som en del av myndighetens kompetensförsörjningsstrategi. I samband med det har programmet en egen budget och eftersom arbetet förväntas fortsätta längre än regeringsuppdraget är det heller inte tidsatt.

Bild på Helena Lönnkvist projektledare på Kriminalvården.Arbetsgivarverket bestämde sig för att prata med projektledare Helena Lönnkvist för att få höra mer om myndighetens arbete med detta.

Hur har arbetet med praktikprogrammet som en kompetenförsörjningsstrategi sett ut?

- Vi har börjat med att kartlägga vilka verksamheter som kan vara aktuella för att ta emot praktikanter. De med högst säkerhetsklassning och skola ingår inte men i övrigt är all verksamhet involverad. Kontor, lokalvård och trädgård. Trädgård finns på ett fåtal anstalter och i Skåne har man en handelsträdgård som vunnit pris för bästa balkong på trädgårdsmässan i Malmö. På andra anstalter finns planteringar och gräsmattor som ska skötas om där tar man emot praktikanter som deltar i "utelaget" och hjälper till med den allmänna skötseln av anstaltens uteområden.

- Vi försökte redan från början tänka i banor av fortsättning för praktikanten. Vi visste till exempel att det var svårt att komma in på vår grundutbildning och därmed få anställning om man inte hade kunskaper i svenska. Och eftersom vi vill att de praktikanter som får praktikplats också ska söka sig vidare inom kriminalvården så insåg vi tidigt att vi ville erbjuda dem svenskundervisning vid behov. Kriminalvården har därför tillsammans med en logoped och ett utbildningsföretag tagit fram en kurs i svenska. En anpassad utbildning som genomförs parallellt med arbetet och som pågår under drygt fyra månader i små grupper om sex personer.

- Vi satsar även på att vara så förberedda själva som möjligt. Vi har till exempel tagit fram en utbildning på fyra dagar för de som sedan tar emot praktikanterna först – deras handledare. Att vara praktikhandledare är frivilligt och antingen så anmäler man sig själv eller så blir man tillfrågad. Handledarutbildningen ska inspirera och motivera och ge våra medarbetare verktyg i sitt arbete med praktikanterna men är ju också ett sätt att kompetensutveckla den egna personalen på. Våra handledare är också en väldigt viktig funktion utifrån framgång för programmet i sig.

Hur har praktikprogrammet tagits emot av övrig personal?

- Även om det funnits en del rädsla och oro hos den befintliga personalen så har det sammantaget varit ett bra mottagande med väldigt lite motstånd för myndighetens arbete med att ta emot praktikanter. Många gånger är det ju utvecklande för den som är handledare och för hela arbetsgruppen. Det är också bra för varumärket kriminalvården och organisationen är stolt över det arbete vi bidrar med i integrationen av dessa personer i samhället.

Tycker du att praktikprogrammet lyckas med det ni önskade – vara en del av kompetensförsörjningen?

- Flera personer har fått arbete efter praktiken. Bland annat en kvinna från Syrien som nu är frivårdsinspektör. Att praktikprogrammet är framgångsrikt tror jag beror på att HR och hela ledningen står bakom detta. Det drivs därför också som ett uppdrag med egna medel och utav en chef med mandat att ta beslut. Det finns mycket handlingsutrymme helt enkelt. Vi har även varit duktiga på att använda befintliga och etablerade nätverk inom organisationen när vi startade upp detta. Kommunikation och förankring är viktigt.

Vi fick jobb efter praktiken

Bild på Nour Solaiman som praktiserat på Kriminalvården och nu fått jobb.Nour Solaiman är jurist och hade egen advokatfirma i Syrien. Han kom till Sverige för drygt två år sedan och fick praktik på regionkontoret i Göteborg. Efter några veckors praktik rekommenderades han att söka arbete som kriminalvårdare. Efter en 20 veckor lång utbildning så har han nu anställning på anstalten i Sagsjön.

Bild på Etab Khlouff som praktiserat på Kriminalvården och nu fått jobb.Etab Khallouf är från Syrien och har också varit praktikant på kriminalvården. Efter att ha gått Kriminalvårdens kurs "Svenskt uttal och kommunikation" så har hon nu en anställning som frivårdsinspektör på frivården i Södertörn.