Lyssna, dokumentera och följ upp

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Ett coachande förhållningssätt innebär att du som handledare lyssnar, bekräftar, uppmuntrar och stöttar praktikanten att ta nästa steg i sin utveckling. Genom att ställa rätt frågor får praktikanten möjlighet att komma fram till egna lösningar.

När praktikanten och du har uppföljningssamtal är det lämpligt att ta utgångspunkt i arbetsuppgifterna och händelserna på arbetsplatsen under dagen/veckan. För att få igång bra samtal kan du börja med en fråga som öppnar upp samtalet. Exempelvis "Beskriv hur du upplevde arbetet med...?

I den sketchnote som följer får du veta mer om uppföljningssamtalet och hur du kan lägga upp detta. Nedan hittar du också underlag som kan vara bra att använda inför och under uppföljningssamtalet.


Nästa block handlar om att summera, följa upp och utvärdera praktikantens tid på arbetsplatsen. Du får bland annat tips på hur du lägger upp en bra avslutning på er tid tillsammans.

Dokument

Underlag för uppföljning av praktikantens utveckling (docx)
Handledarens reflektionsunderlag inför uppföljningssamtalet med praktikanten (docx)
Uppföljningssamtal, åtgärdsplan och öppna frågor (pdf)