Dagligt handledarskap

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Genom praktiken kan praktikanten få ett ökat nätverk, få kunskap och erfarenhet om hur det är att arbeta på statliga myndigheter samt för de som behöver, även få en chans att utveckla sina kunskaper i det svenska språket.

Beroende på vem personen är har ni kanske även satt mål för vissa av dessa saker och vad som är viktigt för praktikanten att lära sig.

Det finns tre frågor som är centrala för lärande:

  • Vart ska jag nå (alltså, vad är målet för lärandet)?
  • Var befinner jag mig nu?
  • Hur ska jag komma till målet?

Dessa frågor är viktiga att diskutera när praktikanten och du har uppföljningssamtal. När praktikanten formulerar sina svar blir hon/han medveten om, och förstår sitt eget ansvar och utveckling i lärandet. Som handledare är det då viktigt att du tar dig tid att lyssna in svaren. Längst ner finns det även ett dokument som ger inspel på områden att följa upp.

I sketchnoten nedan får du veta mer om de olika typer av samtal som kan förekomma på en arbetsplats.


Dokument

Underlag för uppföljning av praktikantens utveckling (docx).