Språk och kultur

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Denna del av handledarutbildningen vänder sig till handledare där praktikanten är en nyanländ arbetssökande i behov av att utveckla sina språkkunskaper.

Språkinlärning och kommunikation

Att komma till en arbetsplats och få möjlighet att praktisera är förhoppningsvis ett steg på vägen till att få ett arbete. Men kulturella och språkliga hinder kan göra att man inte alltid hänger med och att man inte utvecklas på arbetsplatsen på samma sätt jämfört med om man helt hade behärskat den nya situationen.

Förstå varandras kulturer

Det finns många sätt att definiera begreppet kultur. Ofta handlar kultur om ett gemensamt sätt att leva och tolka sin omvärld. Man kan även säga att varje arbetsplats har sin egen arbetsplatskultur. Är man ny på en arbetsplats kan det därför vara svårt att veta vilka normer och oskrivna regler som gäller.