Introduktionsupplägg

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


När praktikanten är på plats är det viktigt att ni avsätter tid för en introduktion. Saker som kan vara bra att ta upp är till exempel information om hur det är att jobba inom staten, hur myndighetens uppdrag och verksamhet ser ut och vad praktikanten kommer att få göra under praktikperioden.

Bestäm även tider för gemensamma uppföljningar och avstämningssamtal. Nedan kan du ladda ner ett förslag på en introduktionsplan, utformad som en praktisk checklista (du kan även se sketchnoten om hur du kan utforma en tidsplan). Har praktikanten inte så mycket erfarenhet av svenska staten och hur den är uppbyggd kan du sedan även använda dig av powerpointpresentationen nedan om "att arbeta i staten". Den innehåller manusstöd för dig som handledare och det finns även foldrar med samma information på olika språk för praktikanten.

 

Dokument

Introduktionsplan för praktikant - checklista (docx)
Att arbeta statligt – ett handledarstöd (pptx)
Arabiska - Att arbeta statligt (pdf)
Engelska - Att arbeta statligt (pdf)
Persiska - Att arbeta statligt (pdf)
Somaliska - Att arbeta statligt (pdf)
Tigrinska - Att arbeta statligt (pdf)