Handledaren - en nyckelperson

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Vad är viktigt i rollen som handledare?

Din uppgift som handledare är att dela med dig av din erfarenhet och hjälpa praktikanten med såväl arbetsuppgifter som att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen.

Ett coachande ledarskap och tydlig kommunikation är ett stöd för den som är ny på en arbetsplats. Som handledare är du en förebild för praktikanten och denne ska känna sig trygg i att du alltid finns att fråga om hjälp och ska uppmuntra till att våga utmana sig själv.

Din roll som handledare kan sammanfattas ungefär så här

  • Du har ett övergripande ansvar för att tilldela praktikanten uppgifter och vägleda i utförandet av dessa.
  • Det är till dig praktikanten i första hand kan vända sig i frågor som uppkommer rörande praktiken.
  • Det är du som hjälper praktikanten in på arbetsplatsen och att träffa andra kollegor. Att öka sitt kontaktnät är också betydelsefullt.

I filmen som följer får du ta del av hur andra handledare ser på sitt uppdrag och vilka möjligheter det medför. Den sketchnote som följer därpå visar vilka roller du som handledare kan behöva inta i ditt uppdrag.