Hur kan man förbereda arbetsplatsen?

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Att förbereda arbetsplatsen på att det kommer en praktikant och hur de kan hjälpa till utifrån personens funktionsnedsättning är bra utifrån att det skapar en trygghet. Introduktion på arbetsplatsen är mycket viktig för att arbetsgivare och arbetskamrater ska känna sig trygga med situationen.

 • Handledaren förbereder kollegor som får information tillsammans med praktikanten om vad den nedsatta arbetsförmågan i förhållande till funktionsnedsättning innebär i förhållande till arbetsmiljö och arbetsuppgifter.
 • Praktikanten ska vara delaktig i den information som ges.
 • Våga fråga om praktikantens funktionsnedsättning men fokusera på de starka sidorna.

Arbetslivets gemensamma krav:

 • Kunna utföra arbetsuppgifter i arbetslivet.
 • Kunna närvara.
 • Vilja att arbeta.
 • Kunna ta sig till och från arbetet.
 • Fungera på arbetsplatsen/i arbetslaget:
  • kunna samarbeta och arbeta tillsammans med andra,
  • hålla tillbaka personliga behov och se till verksamheten och
  • ha arbetsuppgifter som man själv inte väljer.