Bemötande – vad är viktigt att tänka på?

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


En praktikant som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kanske inte kan praktisera på heltid.

Har han eller hon till exempel en psykisk funktionsnedsättning eller inlärningsproblematik behövs det kanske extra mycket tid för att klara sin dagliga livssituation i övrigt. Att till exempel ha nedsatt hörsel kan medföra koncentrationssvårigheter, oförmåga att uppfatta vissa ljud eller att man störs av ljud i arbetsmiljön vilket medför att man blir väldigt trött. 

Hur praktikanten fungerar i arbetslivet har dock inte alltid med funktionsnedsättningen att göra utan beror på arbetsuppgifter, arbetsmiljö och om arbetshjälpmedel har anpassats för att underlätta praktiken.