Praktik i staten

Om handledarstödet

Handledarstödet är framtaget av Arbetsgivarverket i syfte att stötta myndigheter som tar emot praktikanter inom ramen för regeringens uppdrag praktik i staten.

Handledarstödet kan dock användas till andra målgrupper som handleds också utöver praktikanter inom detta regeringsuppdrag.

Arbetsgivarverket vill även tacka:

  • Arbetsförmedlingen som tagit fram manus och pedagogik i block 5 – praktikant med funktionsnedsättning.
  • Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som tagit fram manus och pedagogik i block 6 – språkutvecklande arbetsplats.
  • YA-delegationen vars webbaserade handledarutbildning ligger till grund för manus och pedagogik för hela handledarstödet.

Bild på pil (png).Tillbaka till handledarstödet