En lyckad start

BIld på högtalarikon (png).Lyssna


Du har gått igenom din egen roll och förutsättningar samt skissat på introduktionsplan och planerat praktikperioden. Nu börjar praktikanten!

Första dagen på en ny arbetsplats kan för de flesta kännas både nervös och spännande oavsett om man är anställd eller praktikant. I filmen som följer får du ta del av en handledares erfarenhet av att ta emot en praktikant. 

Förutom de tips du får i filmen på konkreta saker att gå igenom så finns det nedan också ett dokument med information om allmänna handlingar, sekretess med mera som är bra att gå igenom med din praktikant.

Dokument

Information om allmänna handlingar, sekretess och meddelarfrihet (docx)

وحرية الإعلام معلومات عن الوثائق العامة والسرية والسرية المهنية  - Information om sekretss, allmänna handlingar med mera på arabiska (docx)