Arbetsplatsen som inlärningsmiljö

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Att befinna sig på en arbetsplats och lära medan man gör såsom vid praktik är mer effektivt än vad man kanske tror.

Några av anledningarna är:

  • Det blir tydligt hur teori och praktik hänger ihop.
  • Det klargörs hur olika arbetsuppgifter är beroende av varandra och bildar en helhet.
  • Inlärning underlättas av att praktiskt få prova på att utföra arbetsuppgifter och att få lära sig att använda de verktyg som används på arbetsplatsen.
  • Att ha kollegor och att vara en del av ett team gör att man får ta del av sådant som inte lärs ut i skolan, såsom arbetsplatskultur och jargong. Att vara en del av en gemenskap bidrar även till kontakter och ett större nätverk.

Hur en person lär sig är väldigt individuellt. Man brukar tala om olika lärstilar – någon lär sig till exempel genom att läsa först och prova sedan medan någon annan behöver ett mer praktiskt tillvägagångssätt och så vidare. Det kan vara bra att ta en stund under den första veckan med praktikanten för att prata om olika lärostilar. Du kan till exempel berätta om på vilket sätt du bäst lär dig nya saker och fråga praktikanten hur denne gör. Kunskapen kan vara till hjälp för hur du bäst handleder praktikanten.

För att instruera eller förklara en ny arbetsuppgift kan du till exempel:

  • med ord beskriva vad praktikanten behöver göra i en viss situation eller för att utföra en viss arbetsuppgift.
  • i bild eller i ritning visa hur en uppgift ska utföras.
  • fysiskt visa steg för steg hur du gör för att sedan låta praktikanten själv prova.

I filmen nedan berättar en praktikant om sin upplevelse av arbetsplatsen som inlärningsmiljö.

Något som också kan ha stor inverkan på lärandet på en arbetsplats är de attityder och värderingar som råder. I den sketchnote som följer efter filmen får du tips om hur du kan introducera praktikanten i de värderingar som gäller på just er arbetsplats.