Arbetsmiljö

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Det är viktigt att praktikanten får information och kunskap om arbetsmiljöarbete och säkerhet inom ert arbetsområde. På myndigheten kan du utgå från den checklista ni använder vid genomgång av säkerhets- och arbetsmiljöinformation för nya medarbetare.

Arbetsmiljön handlar, utöver den fysiska arbetsmiljön, även om den psykiska och sociala arbetsmiljön. I sketchnoten nedan exemplifieras olika typer av arbetsmiljöer och vad man kan tänka på för att praktikanten och övriga medarbetare ska trivas på arbetsplatsen.

Du kan ladda ned en allmän checklista längst ner på denna sida. Fyll gärna på med det som är specifikt för just er arbetsplats. Nedan hittar du även länkar med bra information om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Dokument

Checklista arbetsmiljö och säkerhet (docx)