Praktik i staten - ett regeringsuppdrag

Bild på högtalarikon (png).

Lyssna

 
Praktik i Staten har sin utgångspunkt i Regeringens uppdrag till myndigheterna att under perioden 2016-2018 tillhandahålla praktikplatser till:

  • nyanlända arbetssökande,
  • personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Syftet med praktiken för nyanlända arbetssökande är att få utveckla kunskaper i svenska språket, få ett ökat nätverk och få kunskap om arbete vid myndigheter vilket kan förbättra möjligheten till ett framtida arbete.

Syftet med praktiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning är att få erfarenhet av arbete vid myndigheter vilket kan förbättra möjligheten till ett framtida arbete.

Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om praktik i staten.