Grattis, du är handledare!

Bild på högtalarikon (png).Lyssna


Innehållet i detta handledarstöd vänder sig primärt till dig som ska handleda en praktikant inom praktikprogrammet ”Praktik i staten”. 

Varje praktikant som kommer till din arbetsplats måste ha en handledare. Du som handledare kan ha flera praktikanter som du hjälper samtidigt, huvudsaken är dock att du har tid och möjlighet att hjälpa alla.

Att få vara någons handledare är ett stort ansvar men även en chans för dig att utvecklas och lära. Ta vara på det och se denna roll som den möjlighet det är – att bidra till någon annans uppfattning om staten och möjlighet till framtida jobb och karriär.

Filmen nedan ger en kort introduktion till rollen som handledare och vad den förhoppningsvis ger dig. I resterande delar av handledarstödet går vi sedan igenom olika delar av handledarrollen och praktiktiden med praktiska tips och råd mer i detalj.

I nästa modul får du mer information om handledarstödets innehåll och hur du kan använda det.

Lycka till!