Praktik i staten

Dokument

Här har vi samlat alla handledarstödets dokument.

Handledning - planeringsunderlag (pdf)
Introduktionsplan för praktikant - checklista (docx)
Att arbeta statligt – ett handledarstöd (pptx)
مقدمة حكومیة التدرب في سلطة - Att arbeta statligt på arabiska (pdf)
Being a trainee at a government agency - Att arbeta statligt på engelska (pdf)
مقدمھ اداره دولتی کارآموزی در یک - Att arbeta statligt på persiska (pdf)
In tababarte laga ahaado hey’ad dowladeed - Att arbeta statligt på somaliska (pdf)
ኣብ መንግስታዊ ቤትስልጣን ከም ተለማማዲ ስራሕ ምዃን መእተዊ - Att arbeta statligt på tigrinja (pdf)
Information om allmänna handlingar, sekretess och meddelarfrihet (docx)
وحرية الإعلام معلومات عن الوثائق العامة والسرية والسرية المهنية  - Information om sekretss, allmänna handlingar med mera på arabiska (docx) 
Checklista arbetsmiljö och säkerhet (docx)
Underlag för uppföljning av praktikantens utveckling (docx)
Handledarens reflektionsunderlag inför uppföljningssamtalet med praktikanten (docx)
Uppföljningssamtal, åtgärdsplan och öppna frågor (pdf)
Att förstå varandra, samtalsunderlag (pdf)
Underlätta språkinlärning (pdf)
Praktikantens utvärdering av handledaren och arbetsplatsen (docx)

Betygsmall (docx)

Om du vill ändra i betygsmallen klickar du på fliken Utvecklare och Begränsa redigering. Klicka på Stoppa skydd längst ned till höger och klicka ur bocken som finns under Redigeringsbegränsningar.

Om du inte kan se fliken Utvecklare klickar du på Arkiv/Alternativ/Anpassa i menyfliksområdet. Under Anpassa väljer du sedan kryssrutan Utvecklare.

Observera att det kan finnas äldre versioner av Word där det kan se annorlunda ut.

  

Bild på pil (png).Tillbaka till handledarstödet