Vi delar adress med en annan myndighet och skulle vilja ta emot en praktikant gemensamt. Är det möjligt?

Ja.