Majoriteten av våra arbetsuppgifter innefattar myndighetsutövning, hur ska vi tänka avseende praktikanter?

Generellt sett kan man se över vilka möjligheter det finns att som praktikant utföra uppgifter som ligger som förberedande inför själva myndighetsutövningen som någon annan sedan utövar.