Vem har arbetsmiljöansvaret för praktikanten?

Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö. I just den bemärkelsen finns det inte någon skillnad jämfört med myndighetens anställda personal.