Vem betalar ersättning till praktikanterna?

Försäkringskassan är utbetalande myndighet.