Vad kan vi ställa för krav på praktikanten utifrån uppgifterna som denne utför?

En praktikant är inte att betrakta som anställd och därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare. Praktikanten ska inte ersätta en ordinarie anställd. Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning. För nyanlända kan praktiken också komma att kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.