Vad får praktikanterna för ersättning?

De får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning vilket sköts helt i regi av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.