Utgår det handledarersättning från Arbetsförmedlingen?

Nej, det utgår inte någon ersättning för handledare.