Omfattas praktikanterna av samma kollektivavtal och förmåner som våra anställda?

En praktikant som är anvisad en praktikplats av Arbetsförmedlingen är inte att betrakta som anställd (7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program). Detta innebär att en praktikant inte omfattas av gällande statliga kollektivavtal eller lagregleringar som rör anställda. Praktikanterna har därmed inte rätt till exempelvis lön och semester.