Vilka myndigheter omfattas av regeringens praktikuppdrag?

De myndigheter som omfattas listas i en bilaga till regeringens beslut som ni hittar
här för nyanlända och här för personer med funktionsnedsättning