Vad innebär uppdraget för berörda myndigheter?

I första hand innebär det att respektive myndighet ansvarar för att man gör en
kartläggning (när, var, hur, antal praktikanter) i den egna organisationen för vilka
möjligheter man har att ta emot praktikanter. Sedan ställer man dessa praktikplatser
till förfogande till Arbetsförmedlingen via sin regionala kontaktperson. I dialog med
myndigheten så hjälper sedan Arbetsförmedlingen till att matcha praktikplats med
praktikant.