Varför ska alla praktikanter vara inskrivna på Arbetsförmedlingen?

Praktikanten omfattas då av personskade- och grupplivförsäkringar tecknade av Arbetsförmedlingen. Vidare får praktikanten inte någon ersättning om denne inte är inskriven.