Kan praktikplatser som ingår i Korta vägen, Jobbsprånget med flera tillgodoräknas sammanräkningen utifrån regeringsuppdragen?

Ja, huvudsaken är att personen i fråga är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen så kan man tillgodoräknas inom ramen för de uppdrag som kommit från regeringen.