Praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1000 praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga per år. Det definierade antalet praktikplatser som ska tillhandahållas gäller dock enbart mellan den 1 februari 2017 och den 31 december 2018. För tid dessförinnan fanns inte föreskrivet hur många som skulle tas emot men myndigheterna bedömdes utifrån det ursprungliga regeringsbeslutet ta emot fler än 500 praktikanter per år. Praktiken syftar till att praktikanterna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.

Regeringens beslut om praktik till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Tilläggsbeslut om praktik till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.