Intressenter utpekade att bistå med att utföra regeringens beslut

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som finns, villkor som gäller och matcha arbetssökanden mot praktikplatserna hos myndigheterna.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket ska, inom ramen för arbetsgivarpolitiska frågeställningar kopplade till regeringens beslut om praktik, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Statskontoret

Statskontoret kommer att följa upp antal praktikplatser och myndigheternas arbete med uppdraget.