Uppföljning av praktik i staten

Statskontoret har skickat ut en enkät till dig som är kontaktperson för praktik i staten. För att de ska kunna följa upp hur uppdraget med att ta emot praktikanter går så är det viktigt att den fylls i innan första april.

Om du har frågor om uppföljningen kan du ringa Andreas Hagström på 08-454 46 08 eller mejla andreas.hagstrom@statskontoret.se.