Om jag vill anställa min praktikant, vad behöver jag tänka på och hur går jag tillväga?

Om du vill anställa din praktikant så gäller de vanliga reglerna för anställning i staten. Det innebär bland annat att du som arbetsgivare måste informera om anställningen på lämpligt sätt, det vill säga åtminstone på er anslagstavla samt informera Arbetsförmedlingen.

Praktikanten måste också söka den aktuella anställningen och kan då bli en av flera sökande som ska bedömas utifrån reglerna om förtjänst och skicklighet. Om personen anställs med stöd från arbetsförmedlingen kan man, utöver förtjänst och skicklighet, även beakta att personen omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Vid beslut om vem som ska anställas ska du alltså, precis som vanligt, bara ta hänsyn till sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet hos den sökande. Du får även beakta andra sakliga grunder såsom arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska mål. När beslutet om att anställa en person är fattat ska det anslås på er anslagstavla. Då börjar tiden för överklagande att löpa.

Personer som omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Vid anställning av personer som omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska arbetsgivaren förutom att bedöma förutom förtjänst och skicklighet även beakta om den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Moderna beredskapsjobb i staten

Du kan få en ekonomisk ersättning om du anställer en person som är nyanländ och har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Som en del i detta stöd ska du samtidigt kunna erbjuda hen handledning under den första perioden. Här kan du läsa mer om villkoren för att anställa i modernt beredskapsjobb

Mer information

Här kan du läsa mer om vad som gäller för att anställa en person i staten (inloggning krävs).

Du kan ladda ned eller beställa Arbetsgivarverkets skrift Att anställa.

Du kan välja att anställa en person med eller utan stöd. Här kan du läsa Arbetsförmedlingens har information om vad det finns för olika varianter av stöd för bland annat nyanlända och för personer med funktionsnedsättning som kan kopplas till en anställning.