Nyanlända utvecklar länet

Jämtlands län har sett nyttan av att nyanlända kommer och vikten av att de stannar. Att de får jobb och sociala kontakter utvecklar länet ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, men för att det ska fungera behöver myndigheterna stötta varandra.

För att underlätta arbetet så har Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen i Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten etableringskoordinatorer som fungerar som en länk mellan Arbetsförmedlingen och de andra myndigheterna i länen. Koordinatorn matchar ihop nyanlända och personer med funktionsnedsättning som vill göra praktik med olika statliga myndigheter. Jämtlands koordinator heter Lisa Essén och förutom matchning så jobbar hon med att sänka trösklar och minska rädslor för både praktikanter och handledare.

- Det är också väldigt viktigt att myndigheterna tar emot praktikanter på alla nivåer eftersom det skickar en viktig signal. Genom att ledningen tar emot praktikanter så är det lättare att få andra personer i organisationen intresserade av att vara handledare, säger hon.

Bild på Länsstyrelsen i Jämtlands länsråd Susanna Löfgren (png).Länsrådet Susanna Löfgren var handledare åt en kvinnlig praktikant från Syrien. En bra, nyttig och lärorik upplevelse som också gett mycket ur ett personligt perspektiv.

- Att få bidra till något större på sin arbetstid känns jättebra och genom att ta emot praktikanter får vi in många nya perspektiv som vi behöver. Vi tvingas öppna upp.

Många myndigheter oroar sig för att de inte har tillräckligt bra arbetsuppgifter och tycker inte att de har möjlighet att handleda praktikanter. Men det går alldeles utmärkt att hjälpas åt att handleda, säger Lisa Essén och trycker också på att det inte behöver vara så avancerade uppgifter utan att språkpraktik är också jätteviktigt.

- Däremot så behöver det finnas någon beröringspunkt för att det ska bli en riktigt lyckad praktik och det kan till exempel vara att man jobbat inom området förut eller att det är ett intresseområde. Nyanlända behöver språkpraktik inom sitt yrkesområde för att kunna träna på de orden och kunna förbereda sig inför eventuella studier.

Lyckad praktikmässa för nyanlända

Bild på Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen Södra Norrland och Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län (png).

Länsstyrelsen Jämtland och Arbetsförmedlingen Södra Norrland ville ge myndigheter och nyanlända en möjlighet att mötas ansikte mot ansikte och anordnade därför en praktikmässa. Myndigheterna i länet fick möjlighet att berätta om sitt arbete och nyanlända kunde knyta nya kontakter. Mässan blev välbesökt och landshövding i Jämtlands län, Jöran Hägglund, och Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen Södra Norrland vill leva som de lär.

- Vi har ett stort ansvar för integrationsfrågorna och vill visa att det här är viktigt. Eftersom vi vill ha ett mångkulturellt samhälle så måste våra anställda spegla det, säger Christina Storm Wiklander.

Jämtland vill vara ett län som växer och som har kompetens och Christina Storm Wiklander säger att en annan viktig anledning till att ta hand om utländsk arbetskraft är att verksamheter kan tvingas flytta om inte kompetensen finns i länet.

Landshövding Jöran Hägglund instämmer och lägger till att det är en ögonöppnare att ta emot praktikanter och något som gjort att de upptäckt kompetenser de inte vetat att de saknat.

- Att vi har varit tvungna att reflektera över varför vi gör som vi gör har verkligen berikat oss och fått oss att växa som människor.

Tips

  • Ta emot praktikanter på alla nivåer. Det är en viktig signal och mycket lättare att få personer i organisationen intresserade av att vara handledare om ledningen också tar emot praktikanter.
  • Var flera handledare och hjälps åt att handleda en praktikant och som praktikanten kan bolla med och få råd av.
  • Nyanlända behöver språkpraktik inom sitt yrkesområde så för att det ska bli en bra praktik behöver det finnas en beröringspunkt. Det kan till exempel vara att praktikanten jobbat inom området förut eller att det är ett intresseområde.
  • Sänk nivån på arbetsuppgifterna. En av de viktigaste delarna för praktikanten är språket och att få vara i en tillvaro på en arbetsplats med kollegor.
  • Myndigheter som finns över hela landet bör utse någon på HR lokalt som är ansvarig. Kedjan blir för lång om man alltid måste gå via huvudkontoret.