Korta vägen med flera

För att tillgodoräknas av regeringens uppdrag ska praktikanten vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Det innebär att praktikprogram som finns i samarbete med Arbetsförmedlingen, men inte i deras direkta regi såsom till exempel Korta vägen och Jobbsprånget, kan användas. Det vill säga så länge praktikanten är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Har man redan samarbeten med något praktikprogram omfattas dock inte de praktikanter som har praktik före den 1 april 2016 i regeringens mål. Dessa redovisas separat.