Frågor och svar om praktik

Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen och Statskontoret har gemensamt satt samman en FAQ med de vanligaste frågorna kring Praktik i staten 2016-2018 med anledning av regeringens beslut.

Syftet med dokumentet är att hjälpa de myndigheter som är berörda av regeringens uppdrag med svar på de vanligaste frågor gällande detta. 

Samma dokument återfinns på de tre myndigheternas webbplatser och uppdateras gemensamt.

Frågor och svar om Praktik i staten