Enkät för att undersöka möjligheten att ta emot praktikanter

Arbetsgivarverket har, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Statskontoret, valt att med anledning av regeringens beslut, skicka ut en enkät för att undersöka myndigheternas möjligheter att ta emot praktikanter och behov av stöd i detta arbete. Enkäten skickas ut torsdagen den 10 mars till berörda myndigheter.

Enkäten, som beräknas ta 20-30 minuter att besvara, skickas via e-post till respektive medlemsföreträdare som omfattas av uppdraget enligt regeringens sändlista. Enkäten bör besvaras av den som samordnar praktikfrågor vid myndigheten.

I enkäten finns en fråga om den blankett som kommer att användas i arbetet med att matcha en praktikplats med en praktikant. Blanketten, som du behöver när du besvarar frågan, finner du här: "Kompetensprofil Praktikantprogrammet". 

Svara på enkäten här.

Här hittar du en översikt över samtliga frågor i enkäten som ett stöd för den som svarar på enkäten.

Resultatet från enkäten kommer att redovisas på sektorsmöten i början av april.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att ta kontakt med Arbetsgivarverkets projektledare som nås på sofia.stigendal@arbetsgivarverket.se