Regional handläggare

Alla myndigheter får en regional handläggare (även om man är en nationell myndighet) inom Arbetsförmedlingen.

För kontakt, ring Arbetsförmedlingens kundtjänst på nummer 0771-416416 och välj köval 2 som ger dig vidare hjälp med vem som är din myndighets kontaktperson.