Vi vill ta emot praktikanter

Välkommen hit och kul att du vill ta emot praktikanter. Regeringen har gett de statliga myndigheterna i uppdrag att under 2016-2020 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Allt material som finns på de här sidorna får du fritt använda i din organisation som stöd i arbetet med att ta emot praktikanter.

Handledarstöd - praktikant i staten

 

Tänk på att:

  • en praktikant inte ska betraktas som anställd och därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare.
  • praktikanten inte ska ersätta en ordinarie anställd.
  • under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning.
  • för nyanlända kan praktiken kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.
  • varje praktikant ska ha en handledare (men att en person kan vara handledare för flera praktikanter).
  • myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för prakikantens arbetsmiljö.
  • praktikanten omfattas av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen.

Hur kommer jag igång?

Varje myndighet (även nationella) har en regional kontaktperson som man kan diskutera det övergripande upplägget med. Om det inte redan finns en etablerad kontakt nås denna via Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771 416 416. Arbetsgivare kan välja ordinarie köval för arbetsgivare. Alla arbetsförmedlare som svarar på den linjen ska vara uppdaterade och förberedda.

Intresseoganisationer och arbetsmarknadsutbildningar

Hjärnkoll sprider kunskap till arbetsgivare om funktonsnedsättningar. Jobbsprånget är ett praktikprogram för nyanlända. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund. Attention är en intressepolitisk organisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kontakt

Vill du veta mer om Praktik i staten? Mejla tf. projektledare Karin Åslund karin.aslund@arbetsgivarverket.se