Tillvarata kompetens

Nyanlända och funktionsnedsatta är exempel på grupper, vars kompetens riskerar att inte komma arbetsmarknaden till godo om det finns brister i förmågan att effektivt upptäcka och ta tillvara på kompetens.

Slösa inte med kompetens

Samhall har gjort en medarbetarfilm där du får träffa de fem samhallmedarbetarna Malin, Ahmed, Tomas, Thomas och Lillemor. Personer med funktionsnedsättningar som vet hur livet är utanför arbetsmarknaden. Men de vet också att de har oväntade talanger. I filmen får du höra dem berättar om sin bakgrund och om de kompetenser de har som ingen annan tror om dem.

Instegsjobb, lönebidrag och snabbspår - men hur integreras kompetens permanent?

Representanter från olika sektorer på arbetsmarknaden diskuterar kompetensbegreppet och den moderna organisationens behov av medarbetare som kan bidra till utveckling och förändring. Svensk arbetsmarknad präglas av tudelning, dels råder det brist på många kompetenser, dels finns det stora grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Finns det inbyggda hinder i dagens arbetsliv som försvårar att identifiera viss sorts kompetens? Och vilka blir vinsterna, inte bara för samhället, utan för de organisationer som har förmågan att omsätta ett inkluderande synsätt i praktisk handling?

Medverkar gör Åsa Krook, chef Arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket,  Leili Falsafi, Psykolog & organisationskonsult, Leili Falsafi AB, Anders Barane, utredare, Sveriges kommuner och landsting, Roy Melchert, enhetschef Integration & etablering, Arbetsförmedlingen och Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv.

Cripteori på minuten - UR

Kan det vara så att det är utformningen av samhället som skapar funktionshinder? Se Utbildningsradions Cripteori på minuten med Catrine och spana in veckans avsnitt av Nationen. Där tittar de närmare på hur det svenska samhället behandlat människor med normbrytande funktionsvariationer genom historien.