Skills360 Hackathon

Under 2018 sätter Arbetsgivarverket fokus på frågan om hur vi inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom workshoppar och Skills360 Hackathon den 11 september vill vi ta tillvara och bygga vidare på de erfarenheter som finns i staten och, inte minst, hitta nya lösningar på hinder som vi identifierar.

bild: Skills360 loggaFör att statliga myndigheter ska klara kompetensförsörjningen krävs, utöver genomtänkta rekryteringsstrategier, en bred syn på vad kompetens är samt en förståelse och verktyg för hur man tar tillvara och inkluderar all kompetens. 

Den stora potentialen med hackathon är att formatet främjar innovationer, nytänkande och "utanför-boxenlösningar". Hackathon är också ett kraftfullt verktyg för marknadsföring och dessutom borgar den breda representationen av deltagare för såväl en bättre förankring som ett bättre slutresultat.  

För vem?

Vi riktar oss till dig som jobbar med inkludering på arbetsplatsen och/eller är involverad i myndighetens rekryteringar. Vi tänker oss att du till exempel är chef, kommunikatör, expert eller jobbar verksamhetsnära med frågorna. Dessutom kommer inbjudna utvalda aktörer som representerar de områden vi ska hitta lösningar på att vara på plats från forskning, näringsliv, non-profitorganisation och socialt entrepenörskap.

Filmen är framtagen av House of Hack som är ett samarbetar mellan Arbetsförmedlingen, Ingenjörer utan Gränser, Futurion (TCO´s tankesmedja) och Science Park Gotland.

Datum under 2018 att hålla koll på:

Workshop 15 maj 9.30-12.00 Clarion Sign Hotel Stockholm

Skills360 Hackathon 11 september (information om plats kommer).

Fakta hackathon

Hackathon är ett evenemang som samlar team av olika kompetenser, till exempel programmerare, kommunikatörer, specialister, för att ta fram nya produkter och lösningar. Det utgår antingen från ett specifikt tema eller från tillgängliga öppna data och pågår ofta under två dagar.