Skills360 Hackathon - ansökan är öppen!

Skills360 Hackathon den 11 september är ett unikt forum för samverkan mellan samhällets alla aktörer. Tillsammans skapar vi lösningar på hur vi kan inkludera kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden idag. Vill du bidra till det arbetet? Då är Skills360 Hackathon för dig - ansök om att vara med på skills360.se idag!

 

Samverkan är ledordet för vår tid. Det är tydligt att vi måste jobba mer effektivt tillsammans för att möta samhällets utmaningar. Inkludering av kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden idag är högt upp på agendan. Skills360 Hackathon är en plattform för ett innovativt samarbete för att lösa den utmaningen. Det är unikt i sitt slag och ett forum som samlar ett tvärsnitt av samhällets aktörer - staten, näringslivet, akademi, start-ups, intresseorganisationer - för att tillsammans hitta nya lösningar. Skills360 Hackathon är ett kunskapsdrivet hack där deltagarna kommer från olika professioner och med bas i sin egen kompetens möter frågeställningarna. 

Nycklar för inkludering och kompetensförsörjning 

Det började med en insikt: Sverige hamnar efter om vi inte möter utmaningen inkludering av kompetens nu. Det är något vi missar när det är stor kompetensbrist på arbetsmarknaden samtidigt som många grupper har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi kan inte avfärda det som endast matchningsproblematik, utan vi måste inse att det är kompetens det handlar om och vår gemensamma syn på den. Skills360 är en process för att se på just kompetens från alla vinklar. Vi vet att viljan att inkludera är stark i vårt samhälle. Hur går vi då från vilja till handling?

I Skills360 började vi med att fråga. På ett tiotal workshops under våren har vi igen och igen ställt frågor om hur myndigheter idag inkluderar kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har fått många svar. Flera hundra exempel på framgångar som redan finns inom staten. Nästan lika många utmaningar har räknats upp. Det stora gemensamma engagemanget för frågan är märkbart för det är i utmaningar vi kan växa och skapa nya innovationer. Men för att lösa utmaningen om inkludering av kompetens måste vi göra det tillsammans, oavsett var i ekosystemet vi sitter. De mindsetförändringar som behövs är därför att inkludering av kompetens på nya sätt handlar inte bara om staten. Det är en fråga för hela samhället. 

Ansökan är öppen - är du rätt deltagare? 

Skills360 Hackathon. 11 september. Kulturhuset Studion. På symbolisk plats mitt i centrala Stockholm möts myndigheter, forskare, intresseorganisationer och privat sektor för att tillsammans hitta lösningar på hur vi inkluderar kompetens som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Arbetet börjar där, sedan tar vi det vidare tillsammans. Vill du vara del av lösningen? Ansök här.

 

Datum under 2018 att hålla koll på:

Skills360 Hackathon 11 september Kulturhuset Studion i Stockholm.

Fakta hackathon

Hackathon är ett evenemang som samlar team av olika kompetenser, till exempel programmerare, kommunikatörer, specialister, för att ta fram nya produkter och lösningar. Det utgår antingen från ett specifikt tema eller från tillgängliga öppna data och pågår ofta under två dagar. 

Se videon Myndighetshack - hur kan du nyttja kraften från ett hackathon?