Funktionsnedsättning - vad är det?

Funktionsnedsättning innebär att en person har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Människor med samma typ av funktionsnedsättning kan ha olika behov av stöd och resurser

Samhallmedarbetare berättar

Träffa Malin, Ahmed, Tomas, Thomas och Lillemor. Personer med funktionsnedsättningar som vet hur livet är utanför arbetsmarknaden. Men de vet också att de har oväntade talanger.