Vi har praktiserat

Hussam, Johan, Zamzam, Hassan och många fler. Här berättar några av alla som praktiserat om vad praktiken betytt för dem.

Om praktikplats i Sverige

  • För att kunna söka en praktikplats ska du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och antingen vara nyanländ eller ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • Alla praktikanter får en handledare på praktikplatsen.
  • En praktikplats kan vara upp till sex månader som längst.
  • Som praktikant får du ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.
  • Som praktikant omfattas du av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen.