Länsstyrelsen Gävleborgs praktikantprojekt

Länsstyrelsen Gävleborg kommer genom det så kallade Praktikantprojektet (Praktikant – utveckling och tillväxt) att ta emot 30 nyanlända arbetssökande på praktik under 2016. Nu under våren har redan 14 personer påbörjat sin praktik. Under hösten är målet att ta emot ytterligare 16 personer, för att på så sätt skapa en snabbare väg ut i arbetslivet. Målgruppen är nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och är bosatta i Gävleborgs län. Fördelningen mellan kvinnor och män som får praktik ska vara jämn, minst 40/60; 60/40.

​Idén till projektet föddes genom ett gott samarbete mellan Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen redan innan svenska myndigheter fick i uppdrag av Regeringen att ställa praktikplatser för nyanlända till förfogande. Det finns ett nära samarbete med ESF-projektet "Från vision till verkstad" och kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen för att hitta praktikanter till platserna. Hela länsstyrelsen är involverad på så sätt att det finns praktikplatser inom alla enheter.

Länsstyrelsens modell

Länsstyrelsens olika verksamhetsområden erbjuder praktik till 15 + 15 nyanlända kvinnor och män. Praktiken ska skapa en snabbare väg ut i arbetslivet. Språkträning är en stor och viktig del av praktiken och genom att vara med i verksamheten får deltagarna träna språk. Praktikuppgifterna är ofta enklare, men kan vara mer avancerade beroende på kompetens och utbildningsbakgrund. Projektet ska också ge praktikanterna kännedom om offentlig verksamhet och statlig förvaltning.

Informationer och utbildning ges om länsstyrelsens verksamhet och statsförvaltning, miljömålsarbete och jämställdhet.

Praktiktiden är mellan 8-15 veckor, och en majoritet av deltagarna praktikserar 15 veckor. Varje praktikant får en handledare på den enhet där praktikuppgifterna finns. Projektet leds av en projektledare som är anställd av Länsstyrelsen och sköter all slags samordning.

Vill vara en förebild

Projektet avgränsas till praktikplatser på Länsstyrelsen, men informationsspridningen är en viktig del av projektet. Projektmodell, resultat och erfarenheter ska spridas till andra statliga myndigheter och arbetsplatser. Länsstyrelsen vill att andra ska ha möjlighet att nyttja projektidén och erfarenheterna från Praktikantprojektet när det gäller att ta emot nyanlända.

Projektägare och finansiär

Länsstyrelsen Gävleborg är projektägare och Arbetsförmedlingen är med och finansierar praktikantprojektet.