Var kan jag praktisera?

Alla myndigheter ska ta emot praktikanter. Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa om några av de myndigheter som tar emot flest.

Om praktikplats i Sverige

  • För att kunna söka en praktikplats ska du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och antingen vara nyanländ eller ha en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • Alla praktikanter får en handledare på praktikplatsen.
  • En praktikplats kan vara upp till sex månader som längst.
  • Som praktikant får du ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.
  • Som praktikant omfattas du av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen.